lunduniversity.lu.se

LUWater

Lund University

News

2020-07-01

Ny SVU-rapport: Biofilmens funktion och korrelation med dricksvattnets kvalitet (Dricksvatten)

En ny rapport har publicerats av Svenskt Vatten Utveckling (SVU) där flera av författarna är kopplade till LU Water och Lunds Universitet. Rapporten kan laddas ner i sin helhet via denna

[...]

2020-06-26

NORDIWA wastewater conference in Göteborg 28-30 September 2021

Save the date! More information to follow.

[...]

LUWater

Welcome to the LUWater- A multidisciplinary water research network at Lund University in Sweden, working together to tackle grand water challenges at the local, national, and international level from a transdisciplinary perspective.

Water Portal on Facebook