lunduniversity.lu.se

LUWater

Lund University

Denna sida på svenska This page in English

Calendar

13 August

Nordic Water 2018

From: 2018-08-13 10:00 To: 2018-08-15 13:00 Type: Konferens

[more]

05 September

4th International Conference: Water resources and wetlands

From: 2018-09-05 09:00 To: 2018-09-09 18:00 Type: Konferens

[more]

08 September

2018 International Sponge City Conference

From: 2018-09-08 08:00 To: 2018-09-10 18:00 Type: Konferens

[more]

14 September

Disputation: Johanna Sörensen

From: 2018-09-14 10:15 To: 13:00 Type: Disputation

[more]

17 September

IWA World Water Congress & Exhibition 2018, Tokyo

From: 2018-09-17 09:00 To: 2018-09-21 18:00 Type: Konferens

[more]

23 September

11th International Conference on Urban Drainage Modelling

From: 2018-09-23 08:00 To: 2018-09-26 23:00 Type: Konferens

[more]

25 September

VA-mässan i Jönköping

From: 2018-09-25 09:00 To: 2018-09-27 18:00 Type: Mässa

[more]

02 October

VA-juridiskt forum 2-3 oktober 2018

From: 2018-10-02 08:00 To: 2018-10-03 18:00 Type: Konferens

[more]

23 October

Nationell dricksvattenkonferens (DRIK18) 23-24 oktober, Västerås

From: 2018-10-23 09:30 To: 2018-10-24 15:00 Type: Konferens

[more]

19 November

Linnaeus Eco-Tech 2018

From: 2018-11-19 09:00 To: 2018-11-21 17:00 Type: Konferens

[more]

29 November

Forskning- och innovationskonferens för hållbara vattentjänster, Malmö

From: 2018-11-29 09:00 To: 2018-11-30 19:00 Type: Konferens

[more]

13 March

Vatten Avlopp Kretslopp, konferens 13-14 mars 2019

From: 2019-03-13 09:00 To: 2019-03-14 18:00 Type: Konferens

[more]

18 October

2020 IWA World Water Congress & Exhibition in Copenhagen 2020

From: 2020-10-18 09:00 To: 2020-10-23 16:00 Type: Konferens

[more]
Page Manager: