lunduniversity.lu.se

LUWater

Lund University

Denna sida på svenska This page in English

Färsk fisk – från hav till bord

2019-01-18

Är du intresserad av hur vi ska stärka efterfrågan och utveckla tillgången på lokalt landad fisk i Skåne? Välkommen till Marint centrum den 7 februari!

Det finns en stor potential att sälja färsk fisk från skånskt kustnära fiske i Skåne då allt fler konsumenter vill köpa lokal mat & dryck. Vi kan tillsammans skapa högre lönsamhet från fisken och öka efterfrågan genom att utveckla våra samarbeten som möjliggör smarta sätt att sälja färsk fisk. Men hur ska det gå till i praktiken?

Välkommen på kick-off den 7 februari där yrkesfiskare, butiker, grossister, kockar, förädlare och offentlig sektor samlas tillsammans med Smaka på Skåne och Marint centrum i Simrishamn för att lyssna och lära av varandra och inspireras till att söka nya möjligheter.

Det blir en chans att diskutera hur marknaden för färsk fisk från kustnära fiske i Skåne ser ut, och möjligheterna för utveckling framåt. Vi kan tillsammans hitta fler och nya vägar för den färska fisken att färdas från fiskarens båt till konsumentens tallrik.


Page Manager: Jing Li