lunduniversity.lu.se

LUWater

Lund University

Denna sida på svenska This page in English

Calendar

Välkommen till Vattenforum i Almedalen 3-4 juli 2018

Seminarium

From: 2018-07-03 09:00 to: 2018-07-04 16:00
Place: Mellangatan 1, i Visby
Contact: info [at] vattenforum [dot] nu
Save event to your calendar


Vattenforum är mötesplatsen för alla som är intresserade av och jobbar med vårt viktigaste livsmedel: Vatten. Välkommen till våra seminarier på Mellangatan 1 som ligger mitt i Visby.

Vattenfrågan kräver politiska beslut, såväl globalt, som nationellt och lokalt. Regeringens satsning på Agenda 2030 utifrån FNs globala hållbarhetsmål, den nationella livsmedelsstrategin samt kontrollstation 2020 för uppföljning av de klimat- och energipolitiska målen är tydliga exempel på detta. Krisberedskap, säkerhet och tryggad tillgång till mat diskuteras också allt mer kopplat till vattenfrågor.

För att på bästa säkerställa att kommande generationer får tillgång till rena vatten behöver alla samhällsaktörer vara aktiva och ta sitt ansvar. Möjligheterna och utmaningarna är många, bland andra:

För företagen finns både affärsmöjligheter och risker kopplade till vatten och avlopp. Utmaningar föreligger i kemikalier och läkemedel från industrin och hushållen som utgör en stor risk för både miljön och våra vatten. I samhällsbyggande behöver vattenresursen säkerställas, renas och planeras för i form av infrastruktur. Forskning och innovation behöver bidra till att hitta nya lösningar till de utmaningar vi står inför.

Vattensektorn har en viktig roll då vi går mot ett en biobaserad cirkulär ekonomi, bland annat genom näringscirkulation och avfall som resurs in i andra system.

Vattenforum arrangeras tillsammans av Svenskt Vatten och SIWI tisdag och onsdag 3-4 juli i Almedalen. Läs vidare om du vill arrangera ett seminarium. Sista dag för ansökan 1 februari.

Frågor? Mejla info [at] vattenforum [dot] nu

Kontaktpersoner i resp org:
Svenskt Vatten, Annika Börje tel. 08-506 00 227
SIWI, Karin Glaumann tel. 08-121 360 72Page Manager: