lunduniversity.lu.se

LUWater

Lund University

Denna sida på svenska This page in English

Calendar

Östersjöfiske 2020

Konferens

From: 2018-11-15 12:00 to: 2018-11-16 14:45
Place: Marint centrum, Varvsgatan 4, Simrishamn
Contact:
Save event to your calendar


Östersjöfiske 2020
Konferensen Östersjöfiske2020 är en plattform för kunskapsutbyte och samtal om fiskets utveckling och framtid ur ett brett perspektiv och med intressenter från hela samhället.

Första dagen fokuserar vi på hur den ökande sälpopulationen påverkar Östersjö­området ur ett ekosystemperspektiv och i förhållande till människans intressen. Vi kommer att ta del av kunskap om sälens beteende liksom om interaktionen mellan säl och fiske, däribland nya forskningsresultat om hur mycket sälen äter ur näten, kostnaderna för detta samt om kustbefolkningens attityder till frågan. Vi kommer också diskutera sälen som resurs och ta del av smakprov på olika sälprodukter.

Dag två handlar om hur vi genom ökad regionalisering kan förvalta den svenska torskkvoten i Östersjön för att värna torskbeståndet och samtidigt maximera samhällsnyttan av fisket och skapa bästa möjliga förutsättningar för en god kustbygdsutveckling. Vi kommer att ta del av erfarenheter från Frankrike och Bohuslän, där man har utvecklat regionala förvaltningsmodeller och värdeskapande lokala marknader som tillsammans genererar ett hållbart fiske och stora lokalekonomiska effekter. Vi kommer även lyssna till vad forskningen säger om hållbarare förvaltningsprinciper, vilka framgångsfaktorer som kan identifieras och diskutera olika modeller utifrån det svenska perspektivet.

Hållbart fiske är ett gemensamt ansvar. Konferensen riktar sig till alla med ett intresse för fiskets utveckling: fiskare, förädlare, producentorganisationer, kommuner, politiker, myndigheter, departement, miljöorganisationer, livsmedelsaktörer, landsbygdsutvecklare, forskare med flera. 

Anmälan senast 5 november. 

Läs mer och hitta programmet här. Page Manager: