lunduniversity.lu.se

LUWater

Lund University

Denna sida på svenska This page in English

Calendar

Nätverksträff för fosfor och andra avloppsresurser, Stockholm

Seminarium

From: 2018-12-19 10:00 To: 16:30
Place:Hotel At Six, Brunkebergstorg 6 i Stockholm
Contact:


Onsdagen den 19 december i Stockholm bjuder Svenskt Vatten in till den andra träffen för det nationella nätverket för fosfor och andra avloppsresurser.

Vi vill samla alla som vill bidra till cirkulär resursanvändning från tätorternas avlopp: VA-organisationer, innovatörer, teknikleverantörer, lantbrukare, mineralgödseltillverkare, livsmedelsföretag, högskolor, universitet och forskningsinstitut och andra intressenter inom kretslopps-, jordbruks- och livsmedelsbranscherna.

Syfte

Vi vill arbeta för att utifrån lokala förutsättningar nå så hållbara kretslopp som möjligt, med utgångspunkt i EU:s avfalls- och returhierarki och så högt upp i hierarkin som det finns potential för. Förebyggande kemikaliarbete är grunden för kretsloppsarbetet på alla nivåer i hierarkin.

Detta innebär att för slam som inte kan återanvändas på åkermark på grund av brist på lämplig jordbruksmark inom rimligt avstånd eller vid för låg kvalitet på slammet vill vi i nätverket:

uppmuntra till utveckling, utprovning och fullskaledrift i Sverige av olika lösningar där fosfor och gärna andra näringsämnen, biokol och ytterligare råvaror på ett effektivt och hållbart sätt kan återvinnas från avlopp, slam eller slamaska och återföras till åkermark.

Plats och tid:

Tisdagen den 19 december 2018 på Hotel At Six, Brunkebergstorg 6 i Stockholm. 

Start: kl. 10.00 (kaffe och registrering från kl 09.30).
Avslut: kl 16.30

Seminarieavgift: 2 900 kr inklusive lunch och kaffe (exkl moms).

Anmälan är öppen t o m fredag den 7 december.

Läs vidare och anmäl dig här.

Page Manager: