lu.se

Vattenportalen

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Vatten förenar oss!

Välkommen till Vattenportalen!

Vattenportalen är ett tvärvetenskapligt nätverk med målet att samla forskare inom vattenområdet vid Lunds universitet. Vattenfältet är en komplex fråga som involverar många olika sektorer och därför måste den analyseras från ett tvärvetenskapligt synsätt. Vattenportalen skapar en plattform för detta genom att koppla forskare inom olika fakulteter till varandra såväl som till externa intressenter.

Vatten är en nödvändighet för livet. Men det finns stora utmaningar inom vattenområdet, såsom otillräcklig tillgång till rent vatten, vattenförorening, översvämning, torka, internationella konflikter och till och med ekonomiska och politiska frågor. Vatten har blivit en världsomfattande fråga och är en viktig del av målen för hållbar utveckling. Det finns dock också stora möjligheter inom vattenfältet; för forskning, utveckling och affärsidéer, såsom innovativa behandlingsmetoder för att tillhandahålla rent och säkert vatten, modellering för tidig varning och prognoser för översvämningar och torka, integrerade verktyg för hantering av vattenresurser för att lösa gränsöverskridande vattenproblem, optimering av industriella processer och många fler. Vatten är en av de viktigaste resurserna i samhället - utmaningen är att hantera det på ett hållbart sätt.

Vatten är ett fält som involverar många olika aktörer, perspektiv och utmaningar. Det är en fråga som går in på alla olika områden - det är en politisk, ekonomisk, industriell, kemisk och geologisk fråga. För att hitta lösningar på utmaningarna är tvärvetenskapligt och tvärvetenskapligt samarbete nödvändigt. Tanken med vattenportalen är att föra samman alla dessa projekt och fakulteter och uppmuntra arbete över fakulteter för att lösa utmaningar inom vattenområdet.

Vattenportalen är ett sätt att visa interna och externa aktörer kunskapen vid Lunds universitet och underlätta samarbete mellan forskare och industri. Nätverket ger information till medlemmarna om pågående aktiviteter, resurser och projekt för att underlätta deras arbete. Vattenportalen är en länk mellan olika aktörer och hjälper forskare, internationella partners och industrin att hitta rätt kontaktperson inom nätverket.

Vår vision

  • Att visa kompetens inom vattenområdet vid Lunds universitet.
  • Att tillhandahålla öppna kanaler och en kontaktplattform för nya forskningsmöjligheter och innovation inom vattensektorn för tvärvetenskapligt samarbete inom Lunds universitet, samt med näringslivet och det omgivande samhället för att möta framtida utmaningar i vattenfrågor.
  • Att demonstrera utbildningskapacitet inom vattenområdet och attrahera fler resurser för kontinuerlig utveckling av yrkesverksamma.
  • Att skapa ett fönster för allmän utbildning om vattenfrågor och miljömedvetenhet.

Vattenportalen är en del av de tematiska samarbetsinitiativen vid Lunds universitet. Du kan läsa mer om detta på Lunds universitets webbplats för samarbetsinitiativ.

Sidansvarig: