lu.se

Vattenportalen

Lunds universitet

Välkommen till Vattenportalen

Välkommen till Vattenportalen - Ett tvärvetenskapligt vattenforskningsnätverk vid Lunds universitet som arbetar tillsammans för att hantera stora vattenutmaningar på lokal, nationell och internationell nivå ur ett tvärvetenskapligt perspektiv

Aktuellt