lunduniversity.lu.se

LUWater

Lund University

Denna sida på svenska This page in English

Utlysning 2018: Vetenskapsrådet satsar på tvärvetenskaplig forskning

2018-03-15

Vetenskapsrådet utlyser nästa år bidrag till tvärvetenskapliga forskningsmiljöer. Utlysningen öppnar den 18 april.

Syftet med satsningen är att ge forskargrupper möjligheten att utveckla tvärvetenskaplig forskning och tvärvetenskapliga forskningsmiljöer där nydanande kunskap kan förväntas. Forskargrupperna ska kombinera teorier, metoder, sakkunskap och/eller data från olika discipliner på ett sådant sätt att de öppnar upp för nya forskningsområden och forskningsansatser.

Fler information via länken

 


Page Manager: Jing Li