lunduniversity.lu.se

LUWater

Lund University

Denna sida på svenska This page in English

Travel grants for PhD students at LTH ---15 000 SEK.

2018-02-28

Skånska Ingenjörsklubben tillhanda Ansökan senast kl. 12.00 onsdagen den 4 april 2018

I samband med sitt 100-årsjubileum samlade Skånska Ingenjörsklubben in medel frånsvenskt näringsliv till en 100-årsstiftelse med ändamål att dela ut stipendier till förtjänta

doktorander vid Lunds Tekniska Högskola. Under 2018 kommer det att delas ut.

TVÅ RESESTIPENDIER

 PÅ 15 000 SEK VARDERA

Skånska Ingenjörsklubben inbjuder härmed doktorander vid LTH att sända in ansökan. 

Ansökan skall, förutom en kort redogörelse för typen av forskningsarbete, även precisera

resmål, tider, disposition av pengarna samt förväntat resultat.

Publikationslista och handledarintyg samt CV skall bifogas. Handledarintyget utgör en viktig

del av ansökan. Där förväntas det att handledaren preciserar var i forskarutbildningen

doktoranden befinner sig, samt värderar doktorandens förmåga i sitt arbete liksom kvaliteter

som självständighet, initiativförmåga, samarbetsförmåga, originalitet etc. Söker flera av

handledarens doktorander bör de rangordnas. Handledarintyget bör skrivas på svenska.

Stipendium kan inte beviljas för redan genomfört reseprojekt.

Ansökan skall vara Skånska Ingenjörsklubben tillhanda

senast kl. 12.00 onsdagen den 4 april 2018 

under adress

Skånska Ingenjörsklubben

Malmöhusvägen 7

211 18  MALMÖ

alternativt

sik@ingenjorsklubben.m.se


Page Manager: Jing Li