lunduniversity.lu.se

LUWater

Lund University

Denna sida på svenska This page in English

Sveriges Radio - Avloppsvatten kan göra slut på vattenbristen

2018-10-09

Avloppsvatten kan göra slut på vattenbristen

SR sänder ett kort reportage om hur man kan använda "begagnat vatten" för att säkra samhällets vattenförsörjning. Uttalar sig för professor i teknisk vattenresurslära på LTH, Kenneth M. Persson, som förklarar att avloppsvatten inte nödvändigtvis behöver ses som något obehagligt utan istället kan användas som en resurs. 

Lyssna och läs mer här.


Page Manager: Jing Li