lunduniversity.lu.se

LUWater

Lund University

Denna sida på svenska This page in English

Pilotprojekt om läkemedelsrening från avloppsvatten med ozonering och MBBR

2019-01-14

På Lundåkra avloppsreningsverk görs ett pilotprojekt om reningstekniker av läkemedelsrester och mikroföroreningar med hjälp av ozonering och MBBR. Ellen Edefell och Maja Ekblad är båda doktorander på Sweden Water Research och hör till Institutionen för Kemiteknik, och berättar mer om sin forskning inom projektet BONUS Cleanwater.

Se på videon på VIMEO, via länken


Page Manager: Jing Li