lunduniversity.lu.se

LUWater

Lund University

Denna sida på svenska This page in English

NSVA söker Utvecklingsingenjör till avdelningen Avloppsrening

2019-01-08

Till avdelningen Avloppsrening söker vi en Utvecklingsingenjör

Avdelning Avloppsrening arbetar med drift, underhåll samt investeringsprojekt i NSVA-kommunernas reningsanläggningar, reningsverk och pumpstationer. På avdelning Avlopp ingår ca 45 medarbetare.

I tjänsten kommer du att arbeta med säkerhetsklassad information. Säkerhetsprövning och registerkontroll kommer därför att genomföras i samband med anställning. Svenskt medborgarskap krävs, dubbelt medborgarskap går bra om det ena är svenskt.

Arbetsuppgifter

Som Utvecklingsingenjör kommer du att arbeta med övergripande projekt och du har då ett helhetsansvar för projektets ekonomi. Tillsammans med avdelningschefen och övriga chefer inom avdelningen arbetar du strategiskt och målinriktat med gruppens och avdelningens planering och utveckling.

Du kommer tillsammans med befintlig utvecklingsingenjör vara med och bygga, utveckla och säkerställa driften på utvecklingsanläggningen vid Reco lab på Öresundsverket (Recolab). Utvecklingsanläggningen är ett återvinningsverk, dvs en reningsanläggning som är utformad för att maximera återvinningen av resurser från avlopp.

Du kommer att arbeta i pågående och planerade EU-projekt.

Du kommer även vara drivande i avdelningens strategiska plan för hur de framtida reningsverken ska utformas och även var dessa ska placeras.

NSVA strävar efter ett aktivt medarbetarskap, vilket innebär att ta ansvar för helheten, arbeta i team och utveckla egen och medarbetarnas kompetens.

Läs mer och ansök på NSVA:s hemsida


Page Manager: Jing Li