lunduniversity.lu.se

LUWater

Lund University

Denna sida på svenska This page in English

Kenneth M. Persson invald som ledamot i Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien

2018-06-18

Kenneth M Persson, av Håkan Röjder

Kenneth M. Persson, professor vid avdelningen för Teknisk vattenresurslära, har blivit invald som ny ledamot i Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA. 

Deras tidning IVA Aktuellt, nr 3, 2018 skriver följande: 

"Kenneth M. Persson är professor och forskningschef vid Sweden Water Research AB. Tidigare har han varit nationell tekniksamordnare för vattenförsörjning på Sweco. Persson initierade och leder forskningsprojektet LU Water vid Lunds universitet. År 2010 värvades han till Sydvatten som forskningschef och blev samma år också anställd som professor på Lunds universitet. Han startade 2012 nätverket WIN Water, där ett stort antal företag verkar för bättre vatten- och avloppslösningar. Persson har även grundat innovationsbolagen Watersprint AB och EPFF AB."


Page Manager: Jing Li