lunduniversity.lu.se

LUWater

Lund University

Denna sida på svenska This page in English

Open Calls for Research Fundings

SIDA - Do you have a great idea to tackle water, sanitation and hygiene challenges?

The African Academy of Sciences and partners, including Sida, are announcing new funding for technology-based solutions to improve access to water and sanitation.

Up to $100,000 will be given to each winning project for two years for technologies that improve access to clean drinking water, household sanitation and hygiene, and address urban pollution.

Deadline: 24 November 2018

Indo-Swedish joint network grant

The aim of this grant is to support new or existing Indo-Swedish collaborative groups that in the longer perspective may develop into long-term collaborations. The collaborations shall be based on the principle of mutual benefit, equality and commonly set objectives.

The Indo-Swedish Joint Research Programme was initiated by the Indian and Swedish governments in order to support research of the highest scientific quality in the areas of medicine and health and the natural and engineering sciences. The programme supports cutting-edge basic research that brings together faculty and young researchers from Sweden and India. The program is financed by the Swedish Research Council and the Department of Science and Technology (DST) in India on the principle of reciprocity, parity and activity matching funding.

The Swedish Research Council and DST will have joint administration of the call and make a joint decision by using both Swedish and Indian evaluators.

Type of call: Research Collaboration funding

Subject area: Natural and Engineering Sciences

Focus and call objectives: Applications concern joint research collaborations between India and Sweden within any or both of the two sub focuses Computer science and Material science

Applicant: Individual researcher active in Sweden in collaboration with a researcher active in India.

Participating researchers: Text

Grant period: 2 years

Grant amount: 350 000 SEK per year for the Swedish researcher

Publication of grant award: No later than April 2019

Start of grant period: September 2019

Read more via this link.

FORMAS - Forskning om hållbara hav

Belmont Forum i samarbete med Future Earth och JPI Oceans lanserar härmed en utlysning i syfte att stödja globala samarbeten mellan forskare och andra experter för att finna lösningar som främjar hållbart användande av världens hav och för att förstå och minska de negativa effekterna från klimatförändringar. 3f

Denna utlysning, en så kallad Collaborative Research Action (CRA), avser att bidra till innovativa lösningar på utmaningar inom FN:s fjortonde mål för global hållbar utveckling: Bevara och nyttja haven och de marina resurserna på ett hållbart sätt i syfte att uppnå en hållbar utveckling. Eftersom utmaningen är komplex, behövs integrerade, interdisciplinära och tvärsektoriella ansatser, som sammanför forskare från humaniora, samhälls- och naturvetenskap, såväl som företrädare för resursanvändare, industri, medborgarorganisationer och beslutsfattare. De sökande projektkonsortierna ska inrikta sig mot ett eller båda av följande ämnen:

Ämne 1 – Vägar mot ett hållbart och jämlikt nyttjande av haven

Ämne 2 – Förståelse för och minskad påverkan från klimatförändringar

Sista datum för föransökningar är den 31 januari 2019.

Läs mer och ansök via länken.

FORMAS: Extremväders konsekvenser på människor, samhällen och natur

Klimatförändringar innebär att vissa typer av naturhändelser blir både vanligare och mer extrema, vilket även ger upphov till svårhanterliga samhällsstörningar. Mot bakgrund av detta och den gångna sommarens extrema väderhändelser både i Sverige och utomlands, planerar Formas en utlysning som ger ett antal projekt möjlighet att sjösättas under de nästkommande åren. Utlysningen öppnar preliminärt den 12 oktober.

Frågeställningarna inom temat berör en lång rad samhällsaktörer och har många hållbarhetsaspekter. Exempel på relevanta ämnen är sådana som på olika sätt berör förebyggande åtgärder, samhällets krishanteringsförmåga, försörjningstrygghet, skydd av naturmiljöer, biodiversitetsfrågor m.m.

Givet att extremväder och klimatrelaterade naturkatastrofer är genomgripande händelser som kan förstås utifrån många olika perspektiv, strävar Formas efter att få in en bredd av ansökningar från olika vetenskapliga discipliner och fält. Tvärvetenskapliga ansatser uppmuntras.

Utlysning till forskning om extremväder kommer att möjliggöra ett antal fleråriga forskningsprojekt. Satsningen uppgår till sammanlagt 15 miljoner kronor, fördelat över tre år. Ansökningarna planeras ha snabb beredning med hänvisning till ämnets angelägenhet.

Kontaktpersoner

Björn Wallsten, forskningssekreterare

bjorn.wallsten@formas.se

08-7754122

Åsa Frisk, forskningssekreterare

asa.frisk@formas.se

08-7754119

Sista ansökningsdatum: Preliminärt 2018-11-14

Beslutsdatum: Preliminiärt 2018-12-14

Läs mer via länken.

VINNOVA: Hypotesprövningar steg 1 inom BioInnovation: nyskapande projekt med högre risk

Planerad till december, 2018. 

I det här erbjudandet stödjer VINNOVA nyskapande, mindre forsknings- och innovationsprojekt som behandlar en radikal och innovativ frågeställning. Det innebär att nyhetsvärdet och osäkerhetsfaktorn kan vara högre än i mer traditionella projekt.

Vad handlar erbjudandet om?

Syftet med hypotesprövningsprojekt är att vara risktagande och fånga upp nya visionära idéer som har potential att väsentligt bidra till och dra nytta av övergången till en biobaserad ekonomi. Antingen är idén tekniskt nyskapande och banbrytande med stor marknadsmässig potential, eller så är idén kommersiellt nyskapande och har tydligt kundfokus med potential att snabbt nå marknad.

Projekt i hypotesprövning steg 1 syftar till att verifiera, bekräfta eller avfärda nydanande innovativa uppslag för ett mer omfattande projekt.

Projekt i hypotesprövning steg 1 finansierar inte stegvis produkt- eller processutveckling.

VEM KAN SÖKA?

I första hand tillverkare, leverantörer och användare av biobaserade material, produkter och tjänster, men även universitet, högskolor, forskningsinstitut och andra relevanta aktörer.

VAD KAN NI SÖKA FÖR?

Projekt som syftar till att verifiera, bekräfta eller avfärda nydanande innovativa uppslag för ett mer omfattande projekt.

Läs mer och hitta kontaktuppgifter via denna länken.

Humbolt Scholarships for Post-Doctoral Training on Sustainable Development in Germany

Humbolt Scholarships for Post-Doctoral Training on Sustainable Development in Germany (all areas)

A Humboldt Research Fellowship for postdoctoral researchers allows you to carry out long-term research (6-24 months) in Germany. Applicants choose their own topic of research. Researchers from outside Germany at the beginning of their academic career with a completed doctorate in the last four years may apply.

Read more here. 

Wallenberg Foundation – project grants

Read an overview.

The Knut and Alice Wallenberg Foundation

Grants for research projects with high research potential, usually of a basic research nature and focused on a single research issue. Projects within new research fields, above all of a boundary-crossing nature, are prioritised. The project should preferably be within science, engineering and medicine.

Deadline April 1, every year. 

Read more.

The Wallenberg Academy Fellows programme

The programme is open to researchers in all academic disciplines: medicine, engineering, natural sciences, social sciences and humanities/religious studies, and the interfaces between them. Nominated researchers must have obtained their doctoral degrees after 1 January 2010.

The aim of the programme is to support basic research at the highest level. The target group is early- career researchers with the potential to develop into the outstanding researchers and research leaders of the future.

The call is announced in 2018 with deadline 15 February 2019.

Internal management rules. 

Wallenberg Scholars

The programme is open to researchers in all academic disciplines. However, the foundation will primarily select researchers in the prioritised fields of science, engineering and medicine.

Internal management rules. 

STIAS Fellowships for Swedish researchers (all areas)

Stellenbosch Institute for Advanced Study STIAS i Sydafrika är ett fristående men med Stellenbosch University nära lierat forskningsinstitut vid vilket framstående forskare inbjuds att vistas 1-3 månader eller mer. Tanken är att i en stimulerande miljö få tid att ostört arbeta med sin egen forskning. Marianne och Marcus Wallenbergs stiftelse finansierar fellowships vid STIAS för svenska forskare. Fellows ska vistas vid STIAS minst en månad, gärna 3 månader eller mer, men det behöver inte vara sammanhängande. Fellowships vid STIAS erhålls genom inbjudan från STIAS ledning, men MMW kan nominera svenska forskare för inbjudan. Intresserade uppmanas kontakta professor Kåre Bremer, kare.bremer@su.se, telefon 0733-669169. För mer information om vistelse vid STIAS kontakta gärna någon av de LU forskare som varit där: Christopher Edling, Anna Hultgårdh, Lars Larsson, Jan Nilsson, Erik Svensson, Sven Åberg

Mer information om STIAS

Horizon 2020: Work programmes with calls for the years 2018-2020

Contact the EU team at Research Services for information and support in Horizon 2020


Horizon 2020: Work programmes with calls for the years 2018-2020 

You can find them here under the heading Work programmes – 2018-2020 – Main WP.

At Research Services we help you to find calls for proposals, give advice during the application phase, project budgeting and give help and advice with reporting. We are happy to give presentations on H2020 for your department or research group. We also arrange seminars and workshops on  H2020 sub-programs, they will be posted on our webpage and in this newsletter. 
 
We have thematic email lists where you will receive the specific work programmes and latest information on the sub-programme directly. Register here.
 
There are planning grants from Lund University when applying for a H2020 project with three or more partners. There are also planning grants from Swedish funding agencies. For more information on planning grants, read further down.


European Commission information events on Horizon 2020 calls
European Commission Horizon 2020 Events Calendar
 
Vinnova Information events on Horizon 2020
National Contact Points, Programme Committee experts and Project Officers from the European Commission provide you with the latest information on the 2018-2020 H2020 Work Programme. You will also get to meet evaluators and representatives from ongoing H2020 projects who share their experiences. Several of the information meetings are held in English. All meetings are web casted, see the VINNOVA site.  

Current Horizon 2020 issues

ERC calls
Starting Grant call 2019  (researchers awarded their PhD 2-7 years prior to 1 January 2019):                
Deadline: 17 October 2018

Consolidator Grant call 2019 (researchers awarded their PhD 7-12 years prior to 1 January 2019):
Deadline: 7 February 2019

Advanced Grant call 2018 (established senior researchers):
Deadline: 30 August 2018

Synergy Grant call 2019
Deadline: 8 November 2018

Proof of Concept Grants call 2019
Deadline: 2 January, 25 April, 19 September 2019


Always contact Research Services if you are planning to apply for an ERC grant

Are you planning to apply for an ERC Synergy Grant in the 2019 call?
Please contact sophie.hyden_picasso@fs.lu.se or teresia.rindefjall@fs.lu.se i
f you will participate as a Principal Investigator in an ERC SyG proposal. We provide information and support and administer the mandatory internal process for ERC applicants. 

 

SI: New calls for cooperation projects in the Baltic Sea Region

The Swedish Institute seeks to strengthen Sweden's relations and develop cooperation with the countries around the Baltic Sea and the countries of the Eastern Partnership.

The Swedish Institute provides funding for project cooperation in the region. During the autumn we have new calls for our two financing instruments; Seed funding for cooperation projects and funding for Third Country Participation.

Read more about our funding possibilities below. 

Funding for third country participation 
>Deadline 18 October

Third Country Participation in the Baltic Sea Region offers Swedish actors the opportunity to apply for project funding for the inclusion of actors from Russia or the countries of the EU Eastern Partnership in a current EU project or a flagship within the EU Strategy for the Baltic Sea Region.

Basic facts: 

> Main applicant based in Sweden
> Duration up to 2 years
> Funding up to SEK 350.000 for a 1-year project
> Funding up to SEK 700.000 for a 2-year  project 

More information in Swedish / in English

The funding for third country participation is available for organisations from Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, Moldova, Russian Federation, Sweden and Ukraine.

Seed funding for cooperation projects
>Opens in the beginning of November 2018
>Deadline 5 February 2019

The Swedish Institute provides funding for cooperation projects in which Swedish organisations meet transnational challenges together with organisations from the Baltic Sea Region countries and the countries of the Eastern Partnership.

Basic facts: 

> Main applicant based in Sweden
> Duration up to 1.5 years
> Seed funding up to SEK 500.000

The Swedish institute will arrange information seminars for Swedish main applicants in November and December. 

More information in Swedish / in English

The seed funding is available for organisations from Armenia, Azerbaijan, Belarus, Denmark, Estonia, Finland, Georgia, Germany, Latvia, Lithuania, Moldova, Poland, Russian Federation, Sweden and Ukraine.

Vinnova - aktuella projekt

Sök finansiering hos VINNOVA - just nu finns ett 40-tal öppna erbjudanden. 

Akutbidrag 2018

Sista ansökningsdatum: OBS. Bidraget går att söka under hela året, senast 2018-11-08

Beslutsdatum: OBS. Beslut tas löpande under året, sista beslutsdag 2019-01-15

 

En ansökan för akutbidrag välkomnas från samtliga vetenskapliga discipliner; humaniora, naturvetenskap, samhällsvetenskap och teknik samt inkluderar även de tvärvetenskapliga ansatserna, när det föreligger ett akut behov av att säkerställa framtida tillgänglighet av data (t ex mätdata, insamling av prover) eller annat forskningsmaterial (t ex genom intervjuer, deltagande observationer). Det akuta behovet att säkerställa tillgänglighet av data/forskningsmaterial ska grunda sig på ett fenomen eller en oförutsägbar eller hastigt uppkommen situation som inte kunnat förutses och som inte kommer att upprepas. Formas akutbidrag är årligt återkommande.

 

Läs mer här 

Formas stora kommunikationsutlysning

Sista ansökningsdatum: kl 14:00, 2018-09-04

Beslutsdatum: 2018-11-14

Formas har avsatt upp till 17 miljoner kronor till finansiering av kommunikationsprojekt om hållbarhetsforskning. Projektets ämne ska ligga inom Formas ansvarsområden och du kan söka upp till 3 miljoner kronor. Utlysningen öppnar den 14 juni 2018.

Inom Formas stora kommunikationsutlysning stödjer vi projekt som kommunicerar och populariserar forskning och forskningsresultat inom våra ansvarsområden - miljö, areella näringar och samhällsbyggande. Syftet med utlysningen är att möjliggöra innovativa lösningar för att sprida kunskap om forskning och hållbarhet. Exempel på kommunikationsprojekt som kan komma att finansieras är; populärvetenskapliga seminarier, publikationer, spel, utställningar, filmproduktioner, digitala produktioner eller andra populärvetenskapliga aktiviteter.

Du kan söka: Företag (ej enskilda firmor), organisationer, universitet, högskolor, forskningsinstitut. Projekten måste ha minst en medverkande kommunikatör och minst en medverkande forskare med doktorsexamen.

Så mycket kan du söka: 500 000 -1 miljon kronor/år.

Projektets längd: 6 månader - 3 år.

Formas delar totalt ut: Upp till 17 miljoner kronor

Läs mer här 

Page Manager: Jing Li

LU support

 Research Services (Forskningsservice) funding assistance

Research Services give support to researchers concerning external research funding. We have a specific responsibility for the European Framework Programmes and American federal funding where we give support during the grant process, including advice and information on funding opportunities, preparation of applications, budget and reporting etc. We also work with the strategic research funding initiatives (e.g. Linné and SFO) and the grants of the Wallenberg foundations.

Please find contact information on Forskningsservice