lunduniversity.lu.se

LUWater

Lund University

Denna sida på svenska This page in English

Open Calls for Research Fundings

Individrörlighet för innovation

VINNOVA erbjuder tre månaders finansiering för att personer inom verksamhetsutveckling, forskning och innovation ska få möjlighet att arbeta i en annan organisation än sin egen. Syftet är att öka kunskapsspridningen och möjligheten att bygga nya långvariga relationer.

Vad kan ni söka för? 

Kostnader för lön, resor och uppehälle i samband med vistelse i en annan organisation än den egna

Vem kan söka? 

Disputerade lärare och forskare eller forksnings- och utvecklingspersonal

Hur mycket kan ni söka? 

Max 300 000 kronor

Deadline:

27 Feb. 2018

Mer information click här

Page Manager: Jing Li