lunduniversity.lu.se

LUWater

Lund University

Denna sida på svenska This page in English

Calendar

VA-juridiskt forum 2-3 oktober 2018

Konferens

From: 2018-10-02 08:00 to: 2018-10-03 18:00
Place: Norrtullsgatan 6, Stockholm
Contact: svensktvatten [at] svensktvatten [dot] se
Save event to your calendar


Svenskt Vatten håller premiär för VA-juridiskt forum, en mötesplats för VA-ansvariga, jurister, myndigheter, konsulter och tjänstepersoner. Svenskt Vatten bjuder in till två heldagar med nyheter inom det VA-juridiska området.

2 oktober
Under den första dagen kommer vi framför allt att fokusera på rättsutveckling, praxis och lagstiftning. Deltagare får en bra uppdatering av det senaste inom VA-juridiken. Dagen avslutas med mingel och plockmat.

Fördjupning: VA som verksamhetsutövare – miljöregler från uttag till utsläpp.


3 oktober
En heldag med fokus på tillståndsprocesser för VA-verksamheter, t.ex. för reningsverk och vattenuttag. Tanken är att ge deltagarna grundläggande kunskap om vad ett tillstånd är och hur en tillståndsprocess går till. Dagen innehåller pass om miljökvalitetsnormer, juridik, myndighetsutövning och praktiska exempel.

Läs mer här och härPage Manager: