lunduniversity.lu.se

LUWater

Lund University

Denna sida på svenska This page in English

Calendar

Samråd inom vattenförvaltningen - miljökvalitetsnormer för kraftigt modifierade vatten på grund av vattenkraft

Övrigt

From: 2018-05-02 00:00 to: 2018-09-05 00:00
Place:
Contact: vasternorrland [at] lansstyrelsen [dot] se
Save event to your calendar


De fem regionala vattenmyndigheterna bjuder in till samråd om förslag till miljökvalitetsnormer för kraftigt modifierade vatten på grund av påverkan från vattenkraft. Samrådet pågår mellan den 2 maj och den 15 september 2018 och gäller föreslagna miljökvalitetsnormer samt det underlag som ligger till grund för dessa.

Underlagen presenteras dels sammantaget för hela landet i en gemensam rapport med tillhörande bilagor, dels i totalt 20 åtgärdsplaner för berörda avrinningsområden eller delavrinningsområden i respektive vattendistrikt. Förslagen till miljökvalitetsnormer för berörda vattenförekomster redovisas i respektive åtgärdsplan, och beskrivs mer detaljerat för varje vattenförekomst i vattenmyndigheternas databas VISS (www.viss.lansstyrelsen.se).

Allt material inklusive ett missiv finns att hämta här på vattenmyndigheterna webbplats. Det finns även möjlighet att lämna synpunkter på vattenförekomstnivå i VISS (www.viss.lansstyrelsen.se).

För att informera om underlag och resultat i arbetet bjuder Vattenmyndigheterna in till tre samrådsmöten:

    Göteborg den 22 maj kl. 13-16
    Härnösand den 23 maj kl. 13-16
    Skellefteå den 24 maj kl. 13-16

Anmälan görs här på vattenmyndigheternas webbplats (www.vattenmyndigheterna.se). OBS! Sista anmälningsdag är den 7 maj.

 

För att underlätta hanteringen av synpunkterna vill vi gärna få svaret i digitalt textformat till Vattenmyndigheten för Bottenhavets vattendistrikt. Vi är därför tacksamma om synpunkter i första hand skickas i Word-format till e-postadressen vasternorrland [at] lansstyrelsen [dot] se. Ange diarienummer 537-3521-2016.

 

I andra hand går det också bra att skicka synpunkter per post till:

Länsstyrelsen Västernorrland
Att. Vattenmyndighetens kansli
871 86 Härnösand

 

Välkomna med era synpunkter senast den 15 september 2018!

 

För samtliga vattenmyndigheter

 

Joakim Kruse

Vattenvårdsdirektör

 

Vattenmyndigheten för Bottenhavets vattendistrikt

Länsstyrelsen Västernorrland

Postadress: 871 86 HÄRNÖSAND

Besöksadress: Nybrogatan 15

Telefon: 0611-34 92 61, 073-271 24 54

 

www.lansstyrelsen.se/vasternorrland

www.vattenmyndigheterna.se/Sv/bottenhavetPage Manager: