lunduniversity.lu.se

LUWater

Lund University

Denna sida på svenska This page in English

Calendar

Samråd inom vattenförvaltningen - miljökvalitetsnormer för kraftigt modifierade vatten på grund av vattenkraft

Övrigt

From: 2018-05-02 00:00 To: 2018-09-05 00:00
Place:
Contact:vasternorrland@lansstyrelsen.se


De fem regionala vattenmyndigheterna bjuder in till samråd om förslag till miljökvalitetsnormer för kraftigt modifierade vatten på grund av påverkan från vattenkraft. Samrådet pågår mellan den 2 maj och den 15 september 2018 och gäller föreslagna miljökvalitetsnormer samt det underlag som ligger till grund för dessa.

Underlagen presenteras dels sammantaget för hela landet i en gemensam rapport med tillhörande bilagor, dels i totalt 20 åtgärdsplaner för berörda avrinningsområden eller delavrinningsområden i respektive vattendistrikt. Förslagen till miljökvalitetsnormer för berörda vattenförekomster redovisas i respektive åtgärdsplan, och beskrivs mer detaljerat för varje vattenförekomst i vattenmyndigheternas databas VISS (www.viss.lansstyrelsen.se).

Allt material inklusive ett missiv finns att hämta här på vattenmyndigheterna webbplats. Det finns även möjlighet att lämna synpunkter på vattenförekomstnivå i VISS (www.viss.lansstyrelsen.se).

För att informera om underlag och resultat i arbetet bjuder Vattenmyndigheterna in till tre samrådsmöten:

    Göteborg den 22 maj kl. 13-16
    Härnösand den 23 maj kl. 13-16
    Skellefteå den 24 maj kl. 13-16

Anmälan görs här på vattenmyndigheternas webbplats (www.vattenmyndigheterna.se). OBS! Sista anmälningsdag är den 7 maj.

 

För att underlätta hanteringen av synpunkterna vill vi gärna få svaret i digitalt textformat till Vattenmyndigheten för Bottenhavets vattendistrikt. Vi är därför tacksamma om synpunkter i första hand skickas i Word-format till e-postadressen vasternorrland [at] lansstyrelsen [dot] se. Ange diarienummer 537-3521-2016.

 

I andra hand går det också bra att skicka synpunkter per post till:

Länsstyrelsen Västernorrland
Att. Vattenmyndighetens kansli
871 86 Härnösand

 

Välkomna med era synpunkter senast den 15 september 2018!

 

För samtliga vattenmyndigheter

 

Joakim Kruse

Vattenvårdsdirektör

 

Vattenmyndigheten för Bottenhavets vattendistrikt

Länsstyrelsen Västernorrland

Postadress: 871 86 HÄRNÖSAND

Besöksadress: Nybrogatan 15

Telefon: 0611-34 92 61, 073-271 24 54

 

www.lansstyrelsen.se/vasternorrland

www.vattenmyndigheterna.se/Sv/bottenhavet

Page Manager: