lunduniversity.lu.se

LUWater

Lund University

Denna sida på svenska This page in English

Calendar

Nationella konferensen Avlopp & Miljö 2019 (#NAM19), Sundsvall

Konferens

From: 2019-02-06 09:30 to: 2019-02-07 15:00
Place: Södra Stadsberget 1, Sundsvall
Contact:
Save event to your calendar


6-7 februari 2019 på Södra Berget i Sundsvall. Konferensen #NAM19 tar upp dagvatten - från strategi till rening - och alla nya regler och erfarenheter av deras praktiska tillämpning som tema. Vi diskuterar också formulering av villkor för läkemedelsrening.

Nationella konferensen Avlopp & Miljö är ett forum för kunskapsutbyte och diskussion om dagvatten, spillvatten, avloppsanläggningar och dess betydelse för kretslopp, klimat och miljö. Konferensen är till för dig som arbetar med frågor som rör kommunalt dagvatten, avlopps- och slamhantering – oavsett om du finns på en liten eller stor kommunal VA-organisation, myndighet, domstol, högskola och forsknings-institut, företag eller i annan verksamhet.

Vi blandar erfarenheter från praktiska projekt med resultat från forsknings- och utveck-lingsprojekt. Nya och förväntade krav på verksamheterna presenteras och diskuteras.

Datum och tid
6 februari

Start kl. 09:30 med kaffe och registrering
Studiebesök kl. 10:00-12:00
Konferens kl. 13:00-17:00
Middag kl. 19:00

7 februari
Konferens kl. 09:00-15:00

Plats
Södra Berget
Adress: Södra Stadsberget 1, Sundsvall

Mer information och anmälan.Page Manager: