lunduniversity.lu.se

LUWater

Lund University

Denna sida på svenska This page in English

Calendar

Nationell dricksvattenkonferens (DRIK18) 23-24 oktober, Västerås

Konferens

From: 2018-10-23 09:30 to: 2018-10-24 15:00
Place: Ångkraftsvägen 14, Västerås
Contact:
Save event to your calendar


Svenskt Vatten anordnar en konferans, den 23-24 oktober i Västerås, som tar upp aktuella dricksvattenfrågor.

Konferensen ger möjlighet till presentation och diskussion av aktuella dricksvattenfrågor, samt utbyte av erfarenheter, kunskaper och forskningsidéer. Konferensen vänder sig till dig som arbetar med dricksvattenfrågor i en VA-organisation, på kommunen, en myndighet, högskola, forskningsinstitut, företag eller i annan verksamhet.

Årets konferens kommer bland annat att ta upp följande teman:

  • Nyheter lagstiftning, direktiv, föreskrifter och myndighetsstöd
  • Vattenskyddsområden
  • Infiltration för dricksvattenproduktion
  • Distribution
  • Strategiskt arbete och samverkan för att trygga framtida vattenförsörjning
  • Säker dricksvattenförsörjning som kommer handla om IT-säkerhet, redundans samt barriärer och preventiva åtgärder mot mikrobiella och kemiska risker.
  • Dricksvattnet och konsumenterna

    Under konferensen erbjuds även möjlighet till intressanta studiebesök.

 

Läs mer och anmäl er via länken.Page Manager: