lunduniversity.lu.se

LUWater

Lund University

Denna sida på svenska This page in English

Calendar

Havs- och vattenforum 2018 i Göteborg

Konferens

From: 2018-05-16 10:30 To: 2018-05-17 14:15
Place:Göteborg
Contact:


För sjätte gången arrangeras eventet Havs- och vattenforum. Årets tema tar avstamp i förra årets koncept ”från källa till hav”. Årets fokus är Östersjöområdet, vi kommer att belysa frågor om klimat, hållbart nyttjande, marint områdesskydd, rena hav, följa upp åtgärder kopplade till Agenda 2030 och de globala hållbarhetsmålen som HaV arbetar med.

För sjätte gången arrangeras eventet Havs- och vattenforum. Årets tema tar avstamp i förra årets koncept ”från källa till hav”.

Årets fokus är Östersjöområdet, vi kommer att belysa frågor om klimat, hållbart nyttjande, marint områdesskydd, rena hav, följa upp åtgärder kopplade till Agenda 2030 och de globala hållbarhetsmålen som HaV arbetar med.


Årets föreläsningar och workshops kommer bland annat att handla om: 

  • Aktörer vilka gör frivilliga åtaganden som bidrar till att mål 14 i FN:s Agenda 2030 och dess delmål kan nås.
  • Havsplanering
  • Hållbart nyttjande
  • Ekosystembaserad fiskförvaltning
  • Miljömål
  • Övergödning
  • Samverkan näringsliv, myndigheter och forskning

Deltagare som medverkar: 

Havs- och vattenforum är en mötesplats för alla som jobbar med hav och vatten. För dig som är verksam inom jordbruk, innovation, skogsbruk, fiske, energi, VA, sjöfart eller fysisk planering. Du är en viktig samarbetspartner för oss, oavsett om du är tjänsteman, forskare, branschföreträdare eller om du jobbar i en ideell förening, är politiker eller beslutsfattare.

Anmälan görs här, sista datum är 3/5

Läs mer och ladda ner programmet här. 

Page Manager: